Tot die tijd hopen we u regelmatig te zien op het Winkelcentrum.